START PRZEDSPRZEDAŻY!
Zarejestruj się do 5 PAŹDZIERNIKA w najniższej cenie >> po tym terminie ceny wzrosną!
OGÓLNOPOLSKI KONGRES PSYCHOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY
08 – 09.12.2023

Dziecko i nastolatek w kryzysie zdrowia psychicznego

Nowe wyzwania w praktyce terapeutycznej

 
Kongres online
Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 

Patronat merytoryczny

 
DOWIEDZ SIĘ, JAK W KONTEKŚCIE ALARMUJĄCYCH WYNIKÓW BADAŃ PROWADZIĆ SKUTECZNĄ TERAPIĘ UKIERUNKOWANĄ NA AKTUALNE ZABURZENIA I PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
I DZIEŃ
9:00 – 16:00
Kongres w formule online
II DZIEŃ
10:00 – 16:00
Warsztaty w formule online

TOP TEMATY KONGRESU

1„MODA” NA SAMOOKALECZENIA
2NOWE, NIEOCZYWISTE UŻYWKI
3ZMIENNA OSOBOWOŚĆ – JESZCZE NIEUKSZTAŁTOWANA A JUŻ ZABURZONA?
4KIEDY JEDNO ZABURZENIE PRZECHODZI W KOLEJNE
 

Prowadzący

 
 
Zobacz więcej

dr
Iwona Sikorska

Zobacz więcej

dr
Karolina Appelt

Zobacz więcej

dr
Halszka Witkowska

Zobacz więcej

dr
Maria Banaszak

Zobacz więcej

 
Anna Olczak-Stawicka

Zobacz więcej

dr
Sylwia Michałowska

Zobacz więcej

 
Agnieszka Wzorek

Program Kongresu08.12.2023, godz. 9:00 – 16:00

 
SPECJALNY PANEL DYSKUSYJNY z udziałem cenionych w świecie psychologii dzieci i młodzieży ekspertów

Dzieci i młodzież w nowej rzeczywistości – walka o zdrowie psychiczne młodych osób

dr Iwona Sikorska
dr Karolina Appelt
 • W jakim kierunku zmierza obecnie zdrowie psychofizyczne dzieci i młodzieży? – najnowsze badania oraz mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych, depresji, prób samobójczych i kryzysów psychicznych wśród młodych osób
 • „Jest mi źle, ale nie wiem dlaczego!” – w jaki sposób nawiązać relację terapeutyczną z dzieckiem/nastolatkiem, który zgłasza obniżony nastrój, natłok negatywnych myśli i emocji, a także trudności w różnych obszarach życia, ale nie wie co jest ich przyczyną i jakiej pomocy oczekuje? 
 • Kiedy jedno zaburzenie przechodzi w kolejne – w jaki sposób przeprowadzać wnikliwą i trafną diagnozę zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży, kiedy kilka różnych problemów i zaburzeń nakłada się na siebie? 
WYKŁAD 1

SKĄD BIORĄ SIĘ ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY?

dr Halszka Witkowska
 • Predyspozycje indywidualne – które osoby są szczególnie narażone na podjęcie zachowań samobójczych? Czynniki indywidualne według interdyscyplinarnego modelu etiologii zachowań samobójczych.
 • Czynniki sytuacje i środowiskowe – czy mają wpływ na ilość podejmowanych zachowań samobójczych? Zdarzenia i cechy środowiska, które mogą nasilać ryzyko zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rola kultury i społeczeństwa – w jaki sposób wpływy kulturowe i społeczne oddziałują na jednostkę i czy mogą przyczyniać się do podejmowania zachowań samobójczych przez dzieci i młodzież?
WYKŁAD 2

NOWE, NIEOCZYWISTE UŻYWKI

dr Maria Banaszak
 • Eksperymenty z narkotykami – po jakie nowe formy używek sięga obecnie młodzież i w jaki sposób przekłada się to na ich emocje, zdrowie psychiczne i fizyczne, relacje z rówieśnikami i rodziną, wyniki w szkole, a także postrzeganie rzeczywistości?
 • Sygnały ostrzegawcze – na jakie zachowania dziecka czy nastolatka warto być czujnym w kontekście nadużywania określonych substancji psychoaktywnych oraz jakie kroki interwencyjne podjąć w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia?
 • Uzależnienie jako sposób na natrętne myśli i zachowania – czy uzależnienie od Internetu, smartphone, alkoholu, narkotyków czy samookaleczeń może być objawem zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych wśród dzieci i młodzieży? 
WYKŁAD 3

„MASKI” ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

Anna Olczak-Stawicka
 • Czy to zachowanie mieści się w normie? – zaburzenia snu i odżywiania, bóle brzucha, pojawiające się wybuchy agresji, zaburzenia koncentracji, zmienność zachowań – jakie zachowania dziecka lub nastolatka powinny wzbudzać czujność i mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń lękowych?
 • Jak „maskują się” dzieci i młodzież? - w jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować odczuwany lęk?
 • Jak pracować z dziećmi i młodzieżą, która boryka się z zaburzeniami lękowymi? – specyfika pracy i rola psychoedukacji rodzica oraz dziecka i nastolatka odczuwającego strach, negatywne emocje i niepokój 
WYKŁAD 4

OSOBOWOŚĆ DZIECKA I NASTOLATKA – JESZCZE NIEUKSZTAŁTOWANA A JUŻ ZABURZONA?

Agnieszka Wzorek
 • Nastolatek z zaburzeniami osobowości – czy i w jaki sposób identyfikować objawy zaburzeń osobowości i jak mogą się one przejawiać w codziennym funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka?
 • „Bądź przy mnie! Odejdź!” – poprzez jakie konkretne zachowania, wypowiadane słowa oraz przejawiane emocje objawia się wśród dzieci i młodzieży zaburzenie osobowości typu borderline? 
 • Rodzic/opiekun jako trzecia osoba w terapii – jak ułożyć współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka zmagającego się z objawami zaburzeń osobowości, aby wykształcić w dziecku pomocne wzorce zachowania, a tym samym zmaksymalizować efekty terapii?

Warsztaty

 
09.12.2023, godz. 10:00 – 16:00
Warsztaty online
dr Sylwia Michałowska
WARSZTAT
 10:00 - 16:00

SAMOUSZKODZENIA I MYŚLI SAMOBÓJCZE – SKUTECZNA DIAGNOZA I TERAPIA ZACHOWAŃ AUTOAGRESYWNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który wyposaży Cię w niezbędne narzędzia terapeutyczne i protokoły postępowania z małoletnim pacjentem prezentującym zachowania autoagresywne lub myśli samobójcze.

Podczas szkolenia na przykładzie konkretnych studiów przypadków omówione zostaną alarmujące sygnały, które mogą świadczyć o występowaniu u dziecka czy nastolatka zachowań samouszkadzających lub autoagresywnych, a także metody terapeutyczne skuteczne w pracy z młodymi pacjentami z autoagresją lub myślami samobójczymi.

Moduł 1
Czynniki ryzyka i mechanizmy powstawania zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży

 • Bezpieczna i oparta na zaufaniu relacja terapeutyczna – w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem lub nastolatkiem, u którego podejrzewamy występowanie zachowań autoagresywnych, na co zwracać uwagę w rozmowie i własnych zachowaniach, aby zbudować bezpieczną przestrzeń do rozmowy? Co zrobić, kiedy dziecko nie chce mówić?
 • Brak wiary w siebie, ryzykowne zachowania, stany depresyjne, izolacja od rówieśników, przemoc czy odrzucenie jako przykłady czynników ryzyka oraz sygnałów alarmowych – wskazówki przydatne do identyfikowania autoagresji i samouszkodzeń podczas kontaktu z dzieckiem, przedstawione na podstawie studium przypadku
 • Czym są pośrednie i bezpośrednie zachowania autodestrukcyjne – na jakie dodatkowe elementy zachowania dziecka lub nastolatka warto zwrócić uwagę w pracy terapeutycznej?

Moduł 2
Skuteczna diagnoza samouszkodzeń i zachowań autoagresywnych, m.in. myśli samobójczych u dzieci i młodzieży 

 • Diagnoza zgodna z kryteriami ICD-11 i DSM-V – specyfika procesu diagnostycznego w przypadku dziecka lub nastolatka z podejrzeniem zachowań autoagresywnych lub myślami samobójczymi – pułapki diagnostyczne oraz praktyczne wskazówki niezbędne do przeprowadzenia efektywnej diagnozy
 • Ocena tendencji samobójczych za pomocą C-SSRS (skala Columbia) – dokładna charakterystyka narzędzia diagnostycznego, które skutecznie pozwoli ocenić poziom tendencji samobójczych u dziecka lub nastolatka i dzięki temu zaplanować trafne interwencje pomocowe
 • W jaki sposób współwystępujące zaburzenia psychiczne, jak np. depresja, PTSD, choroba afektywna dwubiegunowa, ADHD, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia adaptacyjne, wpływają na podjęcie przez dziecko zachowań autoagresywnych? – jakie pytania diagnostyczne zadać oraz na jakie sygnały zwrócić uwagę, aby zidentyfikować pierwotne źródło problemu i zaplanować efektywne działania terapeutyczne?

Moduł 3
Nowe metody i wytyczne dotyczące postępowania terapeutycznego w przypadku zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży

 • Terapia poznawczo-behawioralna oraz Trening Umiejętności Zastępczych – jak pracować z młodym pacjentem nad jego autoagresją i samookaleczaniem, aby zmniejszyć częstotliwość podejmowania tych zachowań, a z czasem wyeliminować je całkowicie?
 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) w pracy z dziećmi i młodzieżą z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej – omówienie przykładowych metod pracy DBT, jak np. łańcuch behawioralny czy program Family Connections, dzięki którym możliwe jest połączenie terapii indywidualnej, treningu umiejętności oraz terapii rodzinnej.
 • Interwencja kryzysowa w przypadku nastolatka z myślami samobójczymi – w jaki sposób pracować z nastolatkiem o nasilonych tendencjach samobójczych, który odmawia współpracy, aby ustabilizować jego stan emocjonalny i zapewnić mu kompleksową opiekę w sytuacji kryzysu?
 • Postępowanie w przypadku zjawiska „zarażania się” samouszkodzeniami w grupie rówieśniczej – w jaki sposób pracować z dziećmi i młodzieżą, aby nie dopuścić do powielania autoagresywnych zachowań?
Transmisja online
 Zapisy otwarte

Czy wiesz, że:

 
 
w 2022 r. aż 10 082 młodych osób odczuwało lęk i niepokój, z czego 69% to dziewczynki, a 30% chłopcy*
 
w porównaniu do roku 2016, w roku 2022 aż 30% więcej dzieci i nastolatków odczuwało lęk i niepokój oraz180% więcej dzieci i nastolatków mówiło o myślach, zamiarach i próbach samobójczych*
 
wskaźnik samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży w roku 2022, w porównaniu do roku 2016 wzrósł o ponad 130%*
* Statystyki przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, na podstawie informacji z telefonu zaufania. Rok 2022.

O tym będziemy mówić:

DZIECI I MŁODZIEŻ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
 

Życie w stresie, presja rodzinna i rówieśnicza, nieumiejętność regulacji emocji, eksperymenty z narkotykami – jak zadbać o kondycję psychiczną młodych osób?

„MODA” NA SAMOOKALECZENIA
 

Jakie kroki interwencyjne podjąć w przypadku autoagresji i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży?

CZY TO ZACHOWANIE MIEŚCI SIĘ W NORMIE?
 

Jak wspierać dzieci i młodzież, która boryka się z zaburzeniami lękowymi i autoagresją w związku z doświadczanymi kryzysami psychicznymi?

NOWE, NIEOCZYWISTE UŻYWKI
 

Jak nawiązać relację i rozpocząć współpracę z dzieckiem czy nastolatkiem, który sięga po substancje psychoaktywne?

ZMIENNA OSOBOWOŚĆ – NORMA CZY ZABURZENIE?
 

Czy i w jaki sposób rozpoznawać u dzieci i młodzieży pierwsze objawy zaburzeń osobowości?

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca promocji pozostało:
 
Cena zmienia się 5 PAŹDZIERNIKA

Pula biletów jest ograniczona

Bilet online
 • Udział w wydarzeniu live
 • Certyfikat w wersji elektronicznej
 
 
  zł brutto
 
Bilet online + warsztat
 • Udział w wydarzeniu live
 • Certyfikat w wersji elektronicznej
 • Transmisja z warsztatu
 
 
  zł brutto
 

Co wyróżnia nasze wydarzenie?

 
NOWE STRATEGIE TERAPEUTYCZNE DLA NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ ZABURZEŃ PRZEDSTAWIONE W NIESZABLONOWY SPOSÓB
Poruszamy najbardziej aktualne tematy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Eksperci powołają się na najnowsze badania i raporty oraz w szerokiej perspektywie przedstawią możliwości terapeutyczne pracy z młodym klientem – ze szczególnym uwzględnieniem samookaleczeń, prób samobójczych, zaburzeń lękowych i depresyjnych, uzależnień.
BADANIA I METODY TERAPEUTYCZNE W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PRACY GABINETOWEJ
Łączymy najnowsze doniesienia naukowe z praktyką gabinetową i wskazujemy skuteczne ścieżki pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysach psychicznych, samookaleczeniach, uzależnieniach, zaburzeniach lękowych i depresyjnych. Podczas wykładów wspólnie zastanowimy się, jakie sposoby i metody terapeutyczne mogą być najbardziej skuteczne w dzisiejszych realiach pracy z dzieckiem czy nastolatkiem.
EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
Podczas Kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki psychoterapeutycznej, podzielą się m.in.: dr Maria Banaszak, dr Halszka Witkowska. Dostarczymy Państwu najnowszą wiedzę w oparciu o praktykę wielu specjalistów!
 

Każdy uczestnik dodatkowo otrzyma:

Specjalistyczne ebooki dla psychologów i psychoterapeutów. Karty pracy przydatne podczas pracy gabinetowej z dziećmi i nastolatkami oraz z ich rodzicami/opiekunami, które ułatwią prowadzenie regularnych spotkań.


Praca terapeutyczna z dzieckiem. Praktyczne karty pracy dla psychologów i psychoterapeutów

Praca terapeutyczna z nastolatkiem. Praktyczne karty pracy dla psychologów i psychoterapeutów

Z naszych publikacji, kursów i szkoleń korzysta tysiące psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów z całej PolskiPoznaj nasze inne produkty

Charaktery
 

Jesteśmy najstarszym w Polsce magazynem, który popularyzuje wiedzę psychologiczną i troszczy się o zdrowie oraz elastyczność psychiczną naszych czytelników od ponad 20 lat. Charaktery to czasopismo, które zostało stworzone z myślą o pasjonatach psychologii, dla których poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji jest nie tylko przyjemnością, ale również inwestycją w siebie.

Małe Charaktery
 

Naszym celem jest dostarczanie rodzicom konkretnych narzędzi potrzebnych w wychowywaniu mądrych i szczęśliwych dzieci oraz w tworzeniu z nimi głębokich, opartych na zaufaniu więzi. Jesteśmy jedynym czasopismem psychologicznym dla dzieci w wieku około 5-11 lat, które wydaje redakcja miesięcznika "Charaktery". Chcemy pomóc rodzicom w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci, dostarczając im wiedzy i praktycznych wskazówek. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów z dziedziny psychologii dziecięcej, którzy dbają o to, aby nasze artykuły były interesujące, zrozumiałe i łatwe do zastosowania w praktyce.

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty
 

Przygotowujemy wytyczne dot. diagnozowania i terapii zaburzeń psychicznych zgodne z ICD-11 i DSM-5 oraz uwzględniające czynniki społeczne. Opieramy się na doświadczeniach ekspertów i prezentujemy kompleksowy materiał z diagnozowania i prowadzenia terapii. Przedstawiamy studia przypadków, uwzględniamy nietypowe objawy i prezentujemy metody terapeutyczne z przykładami ich zastosowań, które można łatwo przenieść do pracy w gabinecie.

Psychoseksuologia w praktyce terapeutycznej
 

Oferujemy kompleksowy zestaw materiałów z zakresu diagnozy i terapii seksuologicznej, skuteczny w pracy z dziećmi, nastolatkami, dorosłymi i osobami LGBT. Przekładamy wiedzę z seksuologii na realia pracy z klientem, opierając się na opisach przypadków. Pokazujemy, jak zmiany społeczne, kulturowe, normatywne i technologiczne wpływają na problemy w relacjach i zaburzenia seksualne. Udzielamy wsparcia psychoseksuologicznego w przypadku rutyny w związku, obniżonego libido, zaburzeń pożądania czy problemów z identyfikacją płciową. Diagnostykę opieramy na kluczowych elementach ICD-11 i DSM-5, uwzględniając nietypowe objawy i niuanse.

Wydawnictwo Charaktery
 

Wydawnictwo Charaktery to księgarnia psychologiczna, która powstała z myślą o osobach zainteresowanych psychologią, rozwojem osobistym oraz dbaniem o swój dobrostan psychofizyczny. Nasza oferta skierowana jest do psychologów, psychoterapeutów, rodziców, jak również do wszystkich, którzy poszukują wiedzy na temat funkcjonowania umysłu i emocji. W naszej ofercie znajdują się publikacje z zakresu psychologii, psychoterapii, medytacji, mindfulness, a także literatury pięknej o tematyce psychologicznej. Nasze publikacje to wiedza, która pomaga zrozumieć siebie i innych, a także poznać skuteczne sposoby na radzenie sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami życiowymi.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

Psychologów
Dowiesz się z jakimi wyzwaniami w swojej pracy mierzą się obecnie psychologowie i psychoterapeuci oraz z jakimi problemami klienci pojawiają się najczęściej w ich gabinetach. Wymienisz się również swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi psychologami oraz zdobędziesz cenne wskazówki od psychoterapeutów, psychiatrów.
Psychoterapeutów
Nasi eksperci – specjaliści praktycy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z klientami, dzielą się stosowanymi przez siebie technikami i narzędziami z obszaru diagnozy i psychoterapii. Zainspirujesz się warsztatem praktyków i wcielisz do swojej pracy nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne. 
Psychiatrów
Uaktualnisz swoją wiedzę kliniczną z obszaru psychotraumatologii, interwencji kryzysowej i psychoterapii, poznasz wyniki najnowocześniejszych badań psychologicznych i będziesz umiał wykorzystać tę wiedzę w swojej praktyce psychiatrycznej
Studentów psychologii i kierunków pokrewnych
Poznasz specyficzne objawy i uwarunkowania zaburzeń i problemów psychicznych, z którymi do gabinetów specjalistów trafiają klienci, uzyskasz wiedzę na temat najnowocześniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, wzbogacisz swoją wiedzę o aktualne wyniki badań psychologicznych oraz podpatrzysz warsztat pracy najlepszych specjalistów praktyków

Dlaczego nasza konferencja jest wyjątkowa:

 
2
DNI MERYTORYCZNEJ WIEDZY I PRAKTYKI
To dwa dni wypełnione wymianą doświadczeń, możliwością zainspirowania się rozwiązaniami terapeutycznymi oraz poznania aktualnie najtrudniejszych przypadków, z którymi każdego dnia zmagają się psychologowie i psychoterapeuci. 
7
UZNANYCH EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW
Nasi prelegenci to wyselekcjonowane grono psychoterapeutów i psychiatrów. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami oraz omówią przetestowane przez siebie metody i techniki pracy, które stanowią skuteczną odpowiedź dla wyzwań współczesnej terapii dzieci i młodzieży.
100%
PRAKTYKI I PRACY NA CASE STUDY
To unikatowe wydarzenie, podczas którego wszystkie tematy zostaną omówione w oparciu o konkretne studia przypadków wprost z gabinetów terapeutycznych. Nasi specjaliści pokazują konkretne rozwiązania przez pryzmat narzędzi i technik stosowanych w pracy z klientami gabinetów.

Galeria zdjęć

Zobacz, jak wyglądały poprzednie edycje wydarzenia

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Klaudia Przyłucka-Janasik

wyślij email

Zapraszamy do Partnerstwa
i Współpracy

Edyta Wysokińska

Brand Manager

wyślij email

601 325 345

Katarzyna Moskal

Brand Manager

wyślij email

536 785 613

Beata Suchorak

Brand Manager

wyślij email

601 509 530

OGÓLNOPOLSKI KONGRES PSYCHOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY

Wybitni eksperci psychologii dzieci i młodzieży spotkają się na wyjątkowym wydarzeniu, aby omówić istotne zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym młodych osób. Panel dyskusyjny skoncentruje się na tematach zaburzeń lękowych, depresji oraz zachowań samobójczych wśród młodzieży. Seria wykładów skupi się na analizie nowych używek, odsłanianiu "masek" maskujących zaburzenia lękowe oraz zrozumieniu wpływu osobowości na doświadczenia młodzieży. To niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy oraz wymiany spostrzeżeń z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, mająca na celu podniesienie świadomości na temat istotnych kwestii zdrowia psychicznego w tej grupie wiekowej.
 
@Copyright 2023 Forum Media Polska